Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách

Kosičky 127, Kosičky, 503 65
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách je firma s více než 40-letou tradicí ve výrobě konzumních vajec a vaječné melanže. Skládá se ze dvou středisek Kosičky a Mlékosrby. Pracuje zde 50 lidí.

V rámci republiky není žádným tajemstvím, že Kosičky patří od založení mezi nejlepší podniky v oboru s předními ekonomickými výsledky. V roce 1992 došlo k transformaci podniku, vytvořila se společnost s ručením omezeným. Zakládajícími členy až do současné podoby byla 4 bývalá zemědělská družstva s majetkovou účastí. Významnou úlohu v letech 1970–1999 sehrál ředitel Ing. Josef Doubravský, který dokázal vést podnik k všeobecnému uznání v oblasti výživy drůbeže a dosahoval dobrých ekonomických výsledků. O roku 1999 až do roku 2019 byl ve vedení firmu ředitel p. Petr Hošek, který předal svoji pozici začátkem roku 2020 panu Mgr. Janu Pozdílkovi. Pan Hošek se přesunul na pozici ředitele třídírny vajec do nedalekého Městce Králové, kde se nachází v současné době jedna z nejmodernějších třídíren vajec v ČR, kterou využívá ke třídění vajec právě drůbežárna Kosičky. Kapacita třídírny vajec je vytřídění 120 000 ks vajec za hodinu. Součástí stroje je automatická dezinfekce vajec UV lampou, detekce poškozených vajec pouhým okem neviditelných – tzv. mikrokřapů a vyřazení vajec špinavých. Na konci třídícího procesu dochází k automatickému zabalení vajec do papírového recyklovatelného obalu a následuje distribuce ke koncovému zákazníkovi. Zákazníci drůbežárny Kosičky mají tedy záruku v nákupu vajec jen ve 100% kvalitě
Kategorie Obchody a služby
Adresa Mimo Hradec Králové