VÍTKOVO KVARTETO

So 11. 6. 19:19 - 22:00
Restaurace U Letců vás srdečně zve na koncert

Zahradní letní areál Restaurace U Letců

Účastník se zavazuje:

✅ Prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem. Tím bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu do areálu.
✅ Udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh koncertu. Dodržovat podmínky účasti, pokyny pořadatelů a právní předpisy.
❌ Při porušení těchto podmínek může pořadatel ůčastníka vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání a nevpustit jej zpět do areálu.
? V celém areálu je přísně zakázáno❗❕
❌ Vnášení hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer!
❌ Vnášení vlastního pití ! Rozdělávání otevřeného ohně! Vstupu se psy a jinými zvířaty! Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!
Kategorie Hudba
Lokalita Věkoše
Telefonc 732 144 667

Další akce